pondělí 7. ledna 2019

Úprava PA modulu z VKV TX Gorjenie   Asi před 4 lety jsem upravil jeden komerční 250W PA stupeň s bipolárními tranzistory na pásmo 144MHz. Měl jsem v plánu to použít při občasných aktivitách jako je PD , PA atd..  Jenomže jsem zjistil, jak se to na tomto pásmu má a jaký je tam „humáč“ při závodech, ale  také proto, že se v budoucnu budu věnovat spíše 70cm pásmu a výše  jsem hotové PA  i se zdrojem prodal v Holicích.    

  Protože jsem moduly viděl na burzách  a protože mě např. OK1TOM  a další už delší dobu uhánějí abych udělal  kuchařku " jak jsem to" , rozhodl jsem se to po zkompletování útržků a fotografií  mé dokumentace pověsit na blog, abych to nemusel zvlášť posílat. Nakonec bylo třeba sepsat a učesat poznámky a útržky papíru a dát tomu "kulturu". 

O co jde?

Původně modul používaný pro VKV FM rozhlas – má výkon 250W. Čtyři kousky tohoto SPPA byly združené na 1kW výkonu v komerčním  vysílači VKV rozhlasu  značky Gorjenie.   

  Stejný modul – linearizovaný pro AM provoz se používal v AM leteckých vysílačích – samostatně, jen jeden modul.. Téměř identický modul používá i nějaké zařízení pro VKV rozhlas včetně zdroje: 
S výkonem „jen“150W , případně s jinými tranzistory a výkonem nižším byl používaný  v méně výkonné verzi AM základnového leteckého TRXu.

V modulu jsou tranzistory BLV25 ( pozor ne BLW )  - bipolární kousky s původním určením pro 3m pásmo.  Každý má  dle  katalogového listu  cca 175 W na 110MHz. Přeladění o cca 30MHz výše se povedlo! 
( nahoru to jde ale vždycky hůř )  Výkon 220W to při buzení cca 20-25W dává bez problémů.

Z původního PA je třeba odstranit výstupní  vazbu a vyčistit plošný spoj např. měděnou licnou.
A hlavně vnitřek umýt např acetonem  od spálené a dlouhodobě vyhřáté/vypálené  kalafuny. Původní výstupní vazba je zvláštně selektivní , funguje dobře do cca 125MHz, pak jako když utne a strmě padá výkon s kmitočtem. Na vině může být nějaká rezonance na vyšším kmitočtu, případně jiné parametry tranzistorů, které jsou    určené na 3m pásmo.

  Odmontujeme veškeré kapacity z výstupního obvodu a na výstup tranzistorů zapojíme dvě linky z 25Ohm kablíků: Stínění obou 25OHM kabelů jsou na koncích VF uzemněné pomocí 220pF stiskávacích kondenzátorů proti zemi ( proti plusu  - je to stejný VF potenciál)   Protože použití těch slídových stiskávaček bylo nejslabší místo  celého PA ( ATC jsem  tenkrát jiné neměl )  doplnil prý majitel ještě další ATC čipy 220pF přímo proti zemi, neboť i v místě připojení slídy  proti napájení  je na spoji velká impedance.   Výstupy 25OHM linek  jsou oddělené vždy dvěma ATC čipy 150pF nad sebou  do výstupní sdružovací linky z 50OHM semirigid kabelu . (300 + 300pF ) . Pozor! Průběh kablíků se nesmí ničeho dotýkat.    Je třeba použít kvalitní  kablík.  To samé paltí o 25OHM linkách -  na kvalitě semirigid  kabelů záleží , ovlivňují celkovou  účinnost  zesilovače.  Zkoušel jsem kabely získané vytažením z původního feritového transformátoru, ale velmi se hřály – kontrola infrakamerou   to ukázala.  Zkoušel jsem i  dva 50OHM kabely paralelně  a nebo  kabel vyrobit tak, že jsem natáhnul opletení z 50OHM kabelu na příslušně silný   měděný a teflonem izolovaný drát.  To fungovalo mnohem lépe, ale nakonec jsem tuším někde na e-bay objednal cca 1m originálního kabelu 25OHM.  Vzpomínám že vyšel na cca 300kč, problém byl, že dorazil v obálce jen tak volně stočený ve značně zuboženém stavu. Doslova bylo štěstí, že šlo ze zlámaného vedení ustřihnout dva  15cm kousky. Stejnou délku má i výstupní 50OHM kablík.  Mezitím jsem zkoušel další kablíky, co jsem měl k dispozici, ( 35 OHM )   ale jednoznačně nejlepší se jevil onen kabel zakoupený z e-bay. Jedná se o celoplášťový kabel, průměr vnitřní žíly je nápadně silnější !  Zvláštností  bylo, že vnitřní žíla byla měděná a ne stříbrná ( postříbřená ) jak bývá zvykem.  Ale možná byla i pozlacená. Z  fotografií to už není  úplně patrné.
U vstupního obvodu  je třeba odpojit  útlumový článek na samostatné měděné  destičce a vstup pomocí  krátké propojky připojit rovnou do bodu před vstupní  trimr  dle fotografie.Na vstupu  je třeba oddělit  dvěma kvalitními VF kondenzátory  okolo 1nF  linku z impedančního trasformátoru směrem k bázím obou tranzistorů. Jsou schované a špatně vidět pod vinutím. Je to nutné  kvůli linearizaci  a připojení předpětí, jinak by bylo do zkratu .  Dále je třeba odstranit  keramický 47pF kondenzátor  mezi bázemi tranzistorů.  120pF+ 82pF v NPO provedení ponecháme. Poté vyměníme původní primární vinutí za kvalitní 0,5mm s teflonovou izolací a zapojíme tak, jak je na obrázku – zrcadlově oproti původnímu vinutí . Vinutí má necelé dva závity.
Tím je úprava vstupu hotová. Ještě je třeba připojit předpětí na tlumivky původně proti zemi. Studený konec odpojíme a připojíme na blokovací kapacitu proti zemi.

    Finální úprava před měřením.: Použil jsem dva moduly předpětí od OK1VPZ  - pozor v modulu je třeba zablokovat IO-stabilizátor. Verze  TI7805 kmitá bez elytu alespoň 2M2 na vstupu a výstupu.  V originále na výstupu chybí!!

Při oživování jsem při napětí 31V a omezení 3A budil 5W a nastavil vstupním trimrem nejnižší SWR na vstupu.   Minimální SWR se nekryje s maximálním výkonem, v mém případě dával modul necelých 60W  při vstupním SWR 2,4.   Při větším buzení se SWR trochu zmenší na cca 2,1 , je to dané nelinearitou tranzistoru – jeho vstupu. Zkoušel jsem se vstupním obvodem laborovat, lepší SWR do vstupu bylo jen s jedním závitem na transformátoru, PA ale pak nešlo tak dobře vybudit.  Skoro nevýznamné bylo použití malých kapacit z bází proti zemi. Přínos asi 4W nestál za to obětovat pěkné trimry, co jsem měl. V poznámkách stojí - trimry nestojí za to - Hi.   Klidový proud tranzistory je nastaven na 400mA, při menším klidovém proudu se jen  o něco zmenší výstupní výkon.  Minimální  Ic klidový proud jsem vyzkoušel  okolo 200mA, při menších proudech se již projevuje nelinearita PA.  Poté je možno  zrušit proudové omezení a zkusit budit do komprese 1dB. Je třeba použít alespoň výstupní PWR metr a zátěž, neladit do antény L
Pokud je dodržena délka kabelů 15cm , měl by zesilovač fungovat bez dalšího nastavení. Na výstupu 50Ohm kabelu jsem dodatečně připojoval  malou ATC kapacitu  okolo 12pF proti zemi – zvednul se trochu výstupní výkon a zmenšil napájecí proud.  Ideálně je vyzkoušet kvalitním výkonovým trimrem – pak změřit a osadit pevný ATC čip. A samozřejmě doladit vstup, nepatrně se to ovlivňuje. 
Díky poměrně malému zisku je PA hodné, nekmitá...

 Napájení zajišťuje průmyslový spínaný zdoj Ascom původně 48V/19A   ze změněným výstupním napětím na 31V.

  Při tomto napájení lze získat při buzení cca 30W  výstupní výkon okolo  270W.   Pro kompresi 1dB je změřený výstupní výkon okolo 250W a pro spolehlivou práci je rozumné maximum cca 200-220W.
Účinnost je  spočítaná +/- 50 procent.
   Omezení zdroje bylo nastaveno na  16A, při tomto proudovém omezení napájení  není u modulu třeba řešit výstupní ochranu proti vysokému SWR.  PA to přežije bez problému – vyzkoušeno po dobu asi  1 minuty bez zátěže. Je třeba ale počítat právě s maximálním výstupním výkonem cca 220W. To odpovídá buzení 20-25W dle  teploty modulu.  Na měření SWR na výstupu je možno použít vestavěný obvod. 
  
   Pokud bude někdo používat PA ve spojení s FT-857, 897 , důrazně varuji před používáním neupravených transceiverů – konkrétně jejich ALC.  Popisu je na webu dost a  tato úprava je NUTNÁ podmínka pro provoz s  jakýmkoliv  PA.  I tak už je to na hraně , o buzení dalších PA  s tímto řetězcem nemůže být ani řeč.

 Na výstup PA je třeba zapojit filtr harmonických, nebudu zde popisovat, já použil hotový modul  získaný někde na burze. 


  
Není úplně ideální , ztrácí se na něm cca  8 W výkonu, dalších  5 W je na relé.
K přepínání výstupu jsem použil nějaké 75OHM ruské relé, které mělo zničenou cívku .  Přemotání bylo komplikované – vzhledem k nemožnosti demontovat cívku jsem musel vinout podobně jako toroid. Kvůli zjednodušení  převinutí – méně závitů jsem vinul 0,5mm Cus drátem a k napájení pak bylo použito čínského STEP-DOWN modulu, tedy měniče,  který dělá při TX z 31V -  4 V/1A pro relé.  Na vstupu je klasické malé QN – funguje to bez problému nejspíš dodnes, i když ono QN pro 20W na 144MHz je už také na hraně.
Bohužel finální fotografie modulu ve skříni od útlumového článku TESLA se nedochovala, nebo je někde zapadlá v digitálním "bordelu" který na několika discích mám. Pokud  obrázky objevím, doplním je. 
 V zadní části byly umístěné dva 48V ventilátory trvale napájené z 31V pro PA - díly menšímu napětí nebyly skoro slyšet.  Na předném panelu byl čínský modul třímístného displeje pro měření proudu. 

 Na výstupní SWR metr jsem připojil nějaké hlídání s operákem - při větším SWR než 2  při 220W výstupního výkonu   to spustilo pípák.  Na výstupu PA byl původně i cirkulátor Kathrein, ale docela hřál a žral výkon, tak jsem ho demontoval. 
 Snahou  bylo postavit zesilovač s co nejmenšími náklady.   V dnešní době by bylo asi vhodnější použít již poměrně dostupné  LDMOS tranzistory  i z hlediska čistoty výstupního signálu, ale pokud se někomu doma modul válí, je škoda ho nevyužít.  Modul se  před časem prodával na burzách  okolo 1000kč, další náklady byly okolo 1000kč  včetně bazarového relé - nepočítám zdroj.  Každým rokem jsem modul viděl ve Friedrichshafenu za cca 40EUR .  
  
   200W VF výkonu  ve spojení  s nějakou ziskovější YAGI je už i vstupenka pro  případné  EME spojení !

Jinou úpravu, kterou jsem s dalším modulem realizoval bylo předělání na KV lineár 1,8-50MHz. Provedení je klasické s transformátorovými vazbami, celou desku je třeba odstrojit a  zůstanou pouze tranzistory na desce + chladič. Napájení je pomocí nf tlumivky připojené do do středu výstupního trafa  - to je tvořené dvěma stejnými válečky získanými slepením většího stiskávacího  feritu – tzv. klapačky.  Lze  dosáhnout 300W při buzení jen 15W na 7MHz.

čtvrtek 22. listopadu 2018

miniVNA arduino od F4GOH - PCB !


     Už dlouho pokoukávám po nějakém Vector Network Analyzátoru.  Mám sice voobler (SA) FSH-3, kde se dají měřit útlumové charakteristiky a s VF můstkem i  antény, ale  nedokážu s ním měřit všechny parametry. U antén chybí "polární" parametry...
    Na webu lze nalézt hodně hotových zařízení. V posledních letech jsem na burzách šilhal  po mini VNA  od http://miniradiosolutions.com/    , čekal jsem, že jejich základní verze bude časem levnější. Bohužel.
Ani akční ceny ve Friedrichshafenu  za miniVNA  od miniradiosolutions pro mne nebyly  dosti dobré, tak jsem na čas  „rezignoval“.
    Jenomže on se ten VNA hodí každou chvíli. Nedávno jsem např. dokončil QCX ( ještě dlužím článek ) a potřeboval jsem zkontrolovat vstupní propust.  To samé vytřídění  feritových jader , kterých mám již neznámých nepřeberné množství … L Hezky to pomocí VNA popsal OK1CJB  http://ok1cjb.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=398:2-880&Itemid=15 )
    Prakticky jsem si uvědomil, že nepotřebuji nic do 3GHz, stačilo by do 30MHz, možná ještě šestimetr…
A minulý týden jsem při shánění nějakých komponent k připravovanému PA narazil na e-bay na desku a zajímavou konstrukci VNA :  https://www.hamradioworkbench.com/k6bez-antenna-analyzer.html

Zaujalo mě řízení pomocí Arduina ale v konstrukci byla použitá DDS typu AD9850. Po chvíli hledání toho správného spojení VNA+Arduino jsem našel přesně to, co jsem potřeboval! Pěknou , dobře dokumentovanou konstrukci miniVNA od Antonyho F4GOH:


Řídicí SW je od Dietmara Krause  DL2SBA  http://vnaj.dl2sba.com/

  Při vybavení analyzátoru BT modulem lze měření provádět pomocí android zařízení ( mobilu , tabletu )  ale lze používat podobně jako ruční analyzátory jen vestavěný displej, nebo to můžete připojit i k PC. 

   Pěkná konstrukce s levnými komponenty – běžně dostupnými. Na webu se píše o 50 dolarech!  Řízení je postavené na Arduinu, konstrukce se mi zalíbila! Tak jsem hned napsal Anthonymu o plošný spoj.   Přemýšlel jsem , jak to dostat z Francie ke mně domů.   Měl jsem to pěkně vymyšlené
( Franta OK1FKT tam má dceru, občas pendluje domů Hi )  ale druhý den přišla od Anthonyho odpověď, že ta cena 17EUR je včetně poštovného do CZ !!   A do e-mailu i připravil i odkaz na platbu . 16.11. jsem přes Paypal zaplatil 17EUR  ( z banky zmizelo 465kč )  a dnes 22.11 jsem obdržel krásnou desku spolu s QSLíkem :
  


Deska opravdu krásně zpracovaná - prokovené  otvory, pocínováno,  popisky.  Jednoduše  nemá smysl se s tím babrat a něco vymýšlet.. Posuďte sami, radost takovou desku osazovat:

   Na stránce  je i kompletní seznam součástek potřebných ke stavbě  - včetně odkazů na e-bay.
   Těším se na vánoční svátky, do té doby dorazí klíčové součástky z e-bay a pustím se do stavby.
Věřím, že se funkční analyzátor dá postavit za zlomek ceny továrních produktů. Myslím tím ty od miniradiosolutions . Takže pokud někdo přemýšlí nad  VNA do 60MHz  neváhejte!  Základ - deska plošných spojů  není žádný problém!

úterý 28. srpna 2018

Holice 2018 po dvacáté třetí !


   Letošní Holice jsem jel opět na oba dny a opět se synem Martinem .
     Odjíždělo se v pátek ráno okolo 6:30. V autě ale byla i moje první žena a její kamarádka. Obě vystoupily   v  Praze na Zličíně u metra. Měly zamluvený hotel na přespání z pátka na sobou.  Já s Martinem jsme pokračovali dál do Holic , kam jsme dorazili až před 10 hodinou.  Takže nebylo kde zaparkovat, nakonec jsme našli flek asi 500m daleko. Páteční setkání – burza bývá méně obsazená než sobotní. Asi se už budu opakovat, ale oproti letem předešlým je znát úbytek účastníků i prodejců.  I tak se podařilo ukořistit pár zajímavých věcí a zbavit se zase nepotřebných dílů, které jsme s sebou vezli do Holic.
Největší radost jsem měl z přijímače Delfín pro ROB  na 144MHz. 


Sice je nekompletní – chybí prodloužení prvků, ale snad někde seženu správné rozměry a dovytvořím.
Také jsem doma zjistil, že je zlomená feritová tyčka MF filtru, ale možná celý LC MF filtr půjde nahradit keramickým filtrem 10,7MHz.  Stejný prodejce měl i RX Pionýr na 80m, ale než jsem si to v hlavě srovnal, byl pryč SRI .   Také jsem zakoupil za hubičku dva ks UBNT BULLET na 2,4GHz. Fajn u tohodle  „datovýho rádia“ je, že lze přeladit do HAM bandu a používat s výkonem  (ERP) daným koncesí, případně na HAMNET. Další kořistí bylo BM342. Jednu jsem sice koupil z pozůstalosi OK1STW, ale viděl ji u mě kolega a taky přístroj chtěl. Takže telefon, potvrzení a GDO bylo v autě. Kromě mikropinzet ve stánku s velmi kvalitními nástroji..


.. jsem ještě pořídil zásobu 18650 článků, včetně hotových akubloků . No nekupte je, cena 15kč/kus. 
Nebodované ,  prý nové . Značkové LG - 2,5Ah a Samsung 2Ah. Doma jsem zatím otestoval 8 ks a všechny jsou OK.  Také jsem pořídil desku s hybridním modulem Motorola SHW1230-2. Sice jsem od něj nenašel nikde žádný datasheet ( a že jsem tomu čas věnoval ) , ale něco mi říká, že by to mohlo být na 23 cm, i když nejspíš jen FM. Ale nekupte to za 40kč Hi. Kdyby někdo věděl, o co jde, prosím dejte vědět.   Pak jsem ještě koupil nějakou bižuterii ( elyty  a "metr" diod Hi ) 


S těmito českými elektrolyty mám výborné zkušenosti. Tam kde je mám jsem je nikdy nemusel měnit!!!

A také jsem pořídil dva 1GB  DDR3 RAM za velmi pěknou cenu 100kč!
   Radost mám i z malinkého multimediálního modulu – umí přehrávat všechno možné , hudbu, video, má HDMI a AV rozhraní. V plánu je doplnění jedné staré LCD TV, která nemá USB vstup na přehrávání multimédií.  Modul má pěkné dálkové ovládání  a  poměrně rozsáhlé menu. Prodejce přislíbil zaslání podrobného manuálu, ten opravdu dorazil!   Když jsem doma modul testoval, byla v paměti ještě nějaká reklama na elektronické cigarety Hi. Modul sloužil jako reklamní přehrávač..což ostatně prodejce uváděl...

Večer jsme se šli ubytovat do domova mládeže ,  kde jsme měli zamluvený dvoulůžkový pokoj.


 A potom jsme  navštívili místní restauraci – pizzerii V ZAHRADĚ.....
 Naštěstí v noci pršelo, tak jsme mohli celou noc dýchat čerstvý vzduch otevřeným oknem. Pokoje totiž byly dost vyhřáté od předchozích veder.
V sobotu ráno jsme vstávali v 5:30 hlavně kvůli možnosti zaparkovat někde blízko areálu. To se víceméně povedlo , ale stejný nápad mělo nejspíš mnoho dalších návštěvníků, takže jsme nějaký ten krok od auta k areálu udělat museli. Ovšem nebylo to 700m jako v pátek…
Hned po ránu po průchodu vstupem  jsme  se stali svědkem nepěkného incidentu mezi jedním z pořadatelů a prodejcem.

Šlo snad o to, že prodejce zabíral plochu chodníku a pořadateli se to nelíbilo. Nechci v žádném případě soudit  kdo byl v právu a kdo ne, jestli prodejce porušil podmínky dané pořadatelem či ne. Ono je víceméně i jedno o co šlo.  
   Ovšem styl, v jaké se spor řešil mě docela vyvedl z míry.  V podstatě jsem za celých 22 let co Holic jezdím nezažil, aby někdo na někoho řval a to doslova.  I můj jedenáctiletý synek, který byl svědkem toho „vystoupení“ byl silně překvapen . Jedním slovem nechutné.  Takhle se to rozhodně nedělá. Myslím, že to šlo určitě ze strany pořadatele domluvit úplně bez emocí a křiku a divadla pro ostatní.  Důstojně!
   Další také nepříjemný zážitek mne čekal, když jsme se v zápětí vraceli k autu se třemi ukořistěnými robotickými vysavači.  Syn má rád robotiku, vysavače , z těch zakoupených bude spousta zajímavých dílů, pohonů, převodů…
     U auta mě jeden z návštěvníků začal  častovat za to, že jsem ráno po příjezdu hodil na zem ubrousky a zašlapal.  A něco o tom, že je taky pražák, ale tohle nedělá.   
  Ano, bylo to tak. Ubrousky jsem asi v pěti vrstvách na zem „položil“ a ještě zašlapal a to hned na dvou místech. Proč jsem to ale  udělal, o tom pán nejspíš neměl ani potuchu. Ráno po příjezdu jsem totiž ihned po vystoupení z auta vyšlápnul v trávě  psí „lejno“ a nebylo tam jediné, i když už i z toho druhého si někdo kousek odnesl. A protože jsem tušil, že se buď já, nebo syn  můžeme během dne do hovna opět šlápnout provedl jsem tu preventivní „úpravu“ v podobě vrstvy papírových ubrousků.
  Kdyby byl trus v pevném stavu, bylo by jednodušší ho někam odnést, v našem případě již „vyšlapaného“ trusu  byly ubrousky jediné preventivní řešení, jak se opětovnému kontaktu psího ( nejspíš ) lejna s botou vyhnout. Každý jistě zná, co to znamená si pak všechno omazat v autě do pedálů ...
  Takže jsme si to vyříkali, nebyl jsem si ale  úplně jist, jestli pán pochopil, že OPRAVDU nejsem prase, abych házel ubrousky okolo sebe jen tak pro nic za nic, v každém případě i poučení pro mě, že pokud budu někdy páchat podobné aktivity, budu muset přiložit ještě text s popiskem mých myšlenkových pochodů, aby si to snad někdo nevyložil po svém a nemyslel si, že jsem „pražák-bordelář“  ( pozn.  - nejsem pražák, RZ na vozidle je pražská, protože jde o služební vůz s možností soukromého užívání. )
   Nevím co je větší „bordel“ jestli psí lejna nebo papírový ubrousek v trávě, v každém případě jsem měl v plánu před odjezdem spolu s odpadem v autě ( petky , alobal ze svačin, pytlíky )  ubrousky  odnést  do kontejneru a také jsem tak učinil. Lejna v trávě leží dál a čekají na další oběť.
Proč o tom píšu? Protože ne vše je vždycky  nutně tak jak vypadá, a než se do někoho pustím, měl bych vědět minimálně o souvislostech s tím spojených. A nezačít hned nadávat - tady mám na mysli i ten případ rozepře mezi prodejcem a pořadatelem.
   No a další  nepříjemná záležitost se stala onomu prodejci, od kterého jsem v pátek koupil DDR3 RAM.
  Nějak se mi to rozleželo a protože prodejce měl DDR3 v krabičce více , rozhodl jsem se nakoupit další.  Bohužel už ale nebyly. A to ne pro, že by se prodaly, prý je někdo ukradl. A stejně tak prý i nějakou výkonnou grafickou kartu. Prodejce měl prodej na poměrně velkém prostoru  a  když se někomu věnoval, někdo další mu kartu a RAMky ukradl.  Smutné, člověk by řekl, že se tohle nemůže stát na Ham setkání. Ale kdo ví, kdo si pomohl…
  Abych nebyl jen u negativních věcí – krásné a pozitivní pro mne bylo, že když se synovi něco líbilo, nezřídka to od prodejce dostal zadarmo, nebo za symbolickou cenu.  Takže díky všem takovým, potěší to opravdu. Nejde o ty prachy, ale Martin byl nadšený když něco( cokoliv , byť to byl šrot) od někoho dostal.   Mimochodem těch mladých ( mám na mysli věk do cca 25 let) bylo na setkání opravdu poskrovnu. SRI.   Já už do Holic jezdím více-méně  jen kvůli Martinovi, je to pro něj zážitek včetně přespání na domově mládeže, já tam potkám pár známých, popovídám. Letos jsem potkal jen Boba OK3BR, Michala OK1LPD                                         
                                   ................a  Karola OM7ARK  !!! … ... s jeho kolegy který měl pěkný stánek s osvětlovací technikou.
    Věnoval nám pěknou svítilnu s LED  - Martin z ní  měl z ní velikou radost. Karle dík!  Také jsem popovídal s Karlem OK1AEB ( VO OK0BK ), od kterého jsem získal pro mé bastlení velmi zajímavý materiál.  Čekalo to  na mě ale doma – přišlo poštou. Karle moc díky!!! Potěšilo moc moc!

  V sobotu ráno dorazil i Franta OK1FKT , Franta OK1IBB , Milan OK1MJG a můj synovec Lukáš. 
V sobotu těsně před společným odjezdem domů jsem ještě pořídil společnou fotografii:


  Vzhledem k GDPR raději nebudu uvádět jména ani značky Hi.
Lukáš  letos neměl v plánu jet, ale když se dozvěděl, že je volné místo u Franty v autě  ( nedopadlo to s jedním člověkem z  Domažlic )  ihned s radostí místo v autě obsadil. Luky je asi taky potencionální HAM, i když letošní zkoušku určitě nestihne… Ale oba kluci se  v  sobotu potkali  a měli velkou radost. V poledne následoval oběd v oblíbené pizzerii. Pokud někdo nezná, doporučuji. Na rohu náměstí.

Dostali jsme informaci od paní  na domově mládeže, že je někde blízko našeho ubytování  je otevřená nová  hospoda, ale nestihli jsme vyzkoušet... Pak už jsem toho měl docela dost a už jen bezvládně chodil mezi stánky. Schválně jsem v pátek ráno zapnul GPS a logoval trasu páteční a sobotní  pochůzky – a výsledek ?  V pátek jsme nachodili 8,7 km , v sobotu pak 9,2 km Hi.
   
    Někteří prodejci mají smysl pro humor, popisy u zboží vykouzlí úsměvy na kolemjdoucích. Schválně jsem pár lidí pozoroval a byla to zábava, jak se každý pousmál Hi.


Letos prostory firem v tělocvičně nahradil velký stan venku před kulturním domem, další úsporné opatření?


K vidění zde krom jiného i "lezecké" vybavení pro zajištění při práci ve výškách:


Na burze bylo i spousty neHAM zboží, tyhle opékací pruty máme doma ( zakoupené na pouti za cca 40kč )  a jsou celkem OK. No nekupte to za 20kč!!Je libo kosmetiku?


Točili i pivo, ale to pravé pivo bylo jen v plechovce SRI..


Poloprázdné plochy, kde jsou ty doby, kdy jsme se na place tlačili a stále do někoho vráželi....?   Takže nakoupeno pár drobností, zbavil jsem se nějakých desek s termostatovanými oscilátory a utržené peníze utratil Hi. Zajímavé věci ( na MW bastlení atd... ) už v Holicích  nejsou.  Alespoň běžná bižuterie a OLD radio ( např.  Delfín Hi ) mě občas  překvapí, takže s prázdnou domů nikdy nejedu.  Ale už to není co to bývalo – to už bych se ale zase opakoval. Asi pojedeme příští rok na jubilejní 30 výročí setkání ve stejném stylu, kdy manželku  ( s dcerou ) nechám v Praze a budeme pokračovat směr Holice sami s Martinem. Osvěčilo se to!
Takže naviděnou snad zase příští rok!

čtvrtek 14. června 2018

QCX !!!


    V dubnu mám narozeniny.  A moje žena vždycky řekne „ něco si kup, já tomu nerozumím“ …
To je univerzální zaklínadlo i na Vánoce. Samozřejmě , že nějaký ten „měkký“ dárek vždycky dostanu, ale tím zaklínadlem je obecně myšleno, že si mám koupit dárek sám, co se mě líbí. Jako něco z mého oboru, něco okolo koníčka.   A je to jako kdyby mi ho koupila žena. Hi.
   Protože mě hraní s PIXIE už trochu přestalo bavit a chtěl jsem se posunout někam kousek dál, koukal jsem na webu, co by tak teď mohlo být  „IN“ . Sice jsem přemýšlel, mám doma FLEXe, FT-817,  nějaké ty FM ručky, ale chtělo by to něco si postavit. Mám z toho větší radost, než když vybalím něco z krabice, připojím napájení a anténu a ono to funguje :-(

 A našel jsem!!!   Na youtube je v poslední době  nespočet videí  s  transceivrem QCX.   Stavebnici  nabízí  firma QRP-labs   (https://qrp-labs.com/qcx.html  ) a autorem  toho TRXu je  Hans Summer G0UPL .   http://www.qsotoday.com/podcasts/g0upl  No šikovnej to klučina!  Na malé destičce je poměrně promyšlená konstrukce  celého CW transceiveru. Je možno pořídit stavebnici na 80,40 nebo 20 metrů. O co se jedná?

CW TRX  s fázovým potlačením postranního pásma a s NF filtrem z OZ. Celé to řídí poměrně propracovaný program v ATMEGA procesoru. Co na tom, že jen CW. Plánuju to někdy zdolat a QCX je jeden z dalších důvodů, proč telegrafii ovládnout. 

Co se mi trošku nelíbí při zběžném pohledu na PA je paralelní spojení 3 tranzistorů. Ano, je to ve snaze ušetřit a tenhle počin chápu. A PA pracuje jak jsem se dočetl ve třídě E, takže by nemělo nic hřát, nicméně já zkusím osadit nějaký robustnější tranzistor a jen jeden Hi. V každém případě i to paralelní spojení  3x BS170 nejspíš funguje dobře, neboť si na různých fórech věnovaných QCX TRXu nikdo nestěžoval.. Také mě tam chybí vstupní attenuátor, ale možná opravdu chybí jenom mě Hi. Jinak je to zdá se opravdu promyšlená konstrukce.

 Úžasný je manuál ke stavbě. To jsem nikdy neviděl! Už jsem měl v ruce spousty návodů ( návody se čtou až když všechno selže Hi ) ale tohle je něco neuvěřitelného!!

  https://qrp-labs.com/images/qcx/assembly3_A4.pdf  

Návod má 141 stran!! Podle takto zpracovaného manuálu to postaví snad každý! Je tam popsáno postupně umístění každé součástky. Na několika stránkách například vyobrazeno jak navinout vstupní transformátor. To už zvládne opravdu každý!!! Jestli to z obrázku někdo nechápe, pak už takovému jedinci nepomůže asi vůbec  nic Hi.  V návodu je  velmi podrobně popsáno i  nastavení a uvedení do provozu, prostě nádhera. Doporučuji si ho projít.

Tak, tohle všechno jsem si přibližně od začátku února prošel, vytištěný  návod studoval po večerech, nosil u notebooku a pročítal v autě při parkování na dálnicích  a volných chvilkách všude možně.  A do konstrukce jsem se tak nějak zamiloval. 

No a tak jsem si  25. dubna   stavebnici tohoto TRXu  objednal. K narozeninám. Cena 49 dollarů  + 6,3 dollarů poštovné….
Order Details
Order ID: 19164
Date Added: 25/04/2018
Payment Method: PayPal
Shipping Method: International Shipping (Weight: 160.00g)
EmailTelephone: 
IP Address: 

Payment Address
Shipping Address

Product
Model
Quantity
Price
Total
QCX: 5W CW transceiver
 
 - LPF Band: 80m
QCX
1
$49.00
$49.00
Sub-Total:
$49.00
International Shipping (Weight: 160.00g):
$6.30
Total:
$55.30

 Zaplaceno Paypalem, z účtu mi zmizelo  1205 kč :-( Po přepočítání vychází dollar na cca 21,80kč. Číslo propojeného účtu670100-
Číslo debetní karty4461 **** ****
VISA CLASSIC EMAX CZ
Datum provedení2018-04-25
Datum zúčtování2018-04-28
Číslo operace881

Jméno a příjmení na kartěJAN KUBA
Místo transakcePAYPAL *QRP LABS 35314369001, GB
PAYPAL *QRP LABS 35314369001Na stránce QRP-LABS se lze dočíst, že je o stavebnice enormní zájem a že budu muset chvíli počkat.   Asi za 4 dny když se transakce zaúčtovala  dorazil další e-mail, kde se psalo:


Hello, thank you for your order! 

Your CW transceiver kit Serial Number(s) is(are): 4446 

Order volume has been very high and there is still a delay in shipping orders. However we are getting the delay down, and it now averages less than 2 weeks. Please be patient! The QCX transceiver page 
http://qrp-labs.com/qcx will be updated several times per week with the status of QCX shipments. Other messages regarding shipping will also be posted on that page. You will receive another email once your kit has shipped. 

Pořadové číslo mé zakázky ( stavebnice ) je 4446. Na webu lze sledovat v jakém stavu kompletace stavebnice je . Je to dobrá věc, lepší než nic. Alespoň člověk ví, co se děje, jak to vypadá.A  4.května přišel další e-mail:

Hello, 

We are very sorry for the delay in shipping your order. Currently QRP Labs is relocating the shipment operations from Japan to Turkey where we have more resources to be able to handle shipping efficiently. 
This has taken longer than expected. 
We are experiencing delays getting the stock of kits through customs and hope to have it resolved within about 1 more week. 
Then we will be able to catch up with the pending orders. 
We aim to be in a position as soon as possible, to be able to ship out all orders within one business day and handle a very large volume of orders if necessary. 
Again many apologies for the unusual delay and thank you for your patience. 

73 QRP Labs 

Dozvěděl jsem se, že bude zpoždění, neboď se přesunuje obchod z Japonska do Turecka a tak dále … bla, bla bla…no co, kdo počká, ten se dočká Hi. No a 4.6. došel další e-mail, tentokrát už veselejší!!!

Order ID: 19164 
Date Ordered: 25/04/2018 

Your order has been updated to the following status: 
Shipped 

To view your order click on the link below: 
http://shop.qrp-labs.com/index.php?route=account/order/info&order_id=19164 

The comments for your order are: 

1. Your order has been shipped. Your tracking code is: RR30994872TR 
2. For tracking and shipping information see 
http://qrp-labs.com/shipping 
3. Ensure you download the correct manual versions at 
http://qrp-labs.com and read carefully. 
4. Please join discussion group 
https://groups.io/g/QRPLabs 
5. Please remember to email sales@qrp-labs.com when your kit arrives, to help collect statistics on shipping time 
6. If you wish, you're welcome to write a review on the product pages at 
https://shop.qrp-labs.com 
7. Follow QRP Labs on Twitter @qrplabs and Facebook 
http://www.facebook.com/QRPlabs 


Please reply to this email if you have any questions.

Něco jako že  vaše objednávka má aktualizaci: odesláno.   No, trvalo to dodnes ( 14.6.2018) , než to přinesla česká pošta až k nám domů.Celkem 50 dnů! No já nijak nechvátal, stejně bych asi neměl čas to teď v těch vedrech dávat dohromady, ale těšil jsem se na to. Přeci jen to bylo k narozeninám Hi. Takže to mám doma! HURÁ!!Opravdu to dorazilo  z Turecka, krabička pěkně polepená třemi druhy známek                ( celkem 7 kousků )   a opravdu je odesílací pošta  „Turkish Post“ J Po otevření té krásné krabičky na mě vykouknul vlastní obsah:No a v bublinkové fólii :Vše napytlíčkované, display zabalený zvlášť - modrý s bílými segmenty. Nemám tenhle typ moc rád, není nijak zvlášť čitelný na sluníčku a zbytečně papá podsvícení. Ale holt modrá je dobrá !  Asi ho nahradím klasickým zeleným s černými segmenty. Stejný používám v testeru a má poloviční spotřebu při podsvícení.
https://2.bp.blogspot.com/-igGe_qGj5mM/UpZ61-2fW8I/AAAAAAAAAjg/a-M7a7rPDXQ/s400/IMG_5819.JPG
Na sluníčku je navíc pěkně čitelný!
V balíčku je i perfektní destička:
Se zaletovanými SMD součástkami - oscilátor Si5351 a Tayloe mixer ( přepínač, demultiplexer )
Autor zřejmě tušil, že pro někoho může být problém zaletovat pouzdro Si5351 a tak to vyřešili jednoduše - součástka je tam, kde má být!

Řídicí procesor Atmega s nahranou verzí SW  T1.00e. Co jsem zjistil, lze provádět upgrade FW v procesoru, ale jen ve verzi bootloaderu nahraném v procesoru  od QRP labs ( od autora ) . Kvůli Číňanům asi, aby to nekopírovali  Hi. To chápu, ale počítám, že se časem objeví nějaká další verze FW do QCX.
I kvůli tomu jsem si objednal další Atmegu. Navíc je tu prostředí Arduino, kdybych se někdy opravdu moc nudil, mohu něco zkusit spáchat sám. Ale dokonalosti autorova FW se asi těžko někdo přiblíží...K QCX jsem už zakoupil i precizní patice  - ty obyčejné s plechovými plíšky nemám moc rád, měl jsem s nimi problémy.  A 27MHz   TCXO s udávanou stabilitou 0,1ppm.  Je z E-bay (Čína ) takže kdo ví, jak to s tou stabilitou bude Hi.  Určitě ale lepší , než samotný krystal.Takže vše je připraveno, teď jen najít nějaký ten čas a postavit to. Už se na to těším a o stavbě tady  budu určitě referovat....